Ариун Библи, 2004

Хосеа 9:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үтрэм, дарс шахагч нь тэднийг тэжээхгүй бөгөөд шинэ дарс тэдэнд хүрэхгүй.

Хосеа 9

Хосеа 9:1-8