Ариун Библи, 2004

Хосеа 7:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Орондоо гасалж байхдаа ч тэд зүрхнээсээ Над уруу хашхирдаггүй.Үр тариа, шинэ дарсны төлөө тэд өөрсдийгөө цуглуулж, Надаас эргэн холджээ.

Хосеа 7

Хосеа 7:12-16