Ариун Библи, 2004

Хосеа 7:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би Израилийг эмчлэх үед Ефраимын хууль бус байдлууд болон Самарийн хорон муу үйлдлүүд ил гаргагдана.Учир нь тэд хуурамчаар үйлджээ.Хулгайч дотогшоо орж, танхайчууд гадна талд дээрэм хийнэ.

Хосеа 7

Хосеа 7:1-9