Ариун Библи, 2004

Хосеа 5:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүгээр ч барахгүй Израилийн бардамнал нь өөрийнхөө эсрэг гэрчилдэг.Израиль, Ефраим өөрсдийнхөө хууль бус байдал дотор бүдэрдэг.Иуда ч гэсэн тэдэнтэй хамт бүдэрчээ.

Хосеа 5

Хосеа 5:1-9