Ариун Библи, 2004

Хосеа 4:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Салхи тэднийг жигүүр дотроо ороож,тэд өөрсдийн тахилуудаасаа болж ичих болно.

Хосеа 4

Хосеа 4:18-19