Ариун Библи, 2004

Хосеа 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгэхээр харагтун, Би түүний замыг үүргэнээр шивээлж,тэр өөрийн жимийг олж чадахгүй болтол Би түүний эсрэг хана босгоно.

Хосеа 2

Хосеа 2:5-7