Ариун Библи, 2004

Хосеа 2:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Дараа нь тэндээс Би түүнд түүний усан үзмийн цэцэрлэгийг мөн Ахорын хөндийг найдварын хаалга болгон өгнө.Тэрээр тэнд залуу насныхаа өдрүүдийнх шиг Египетийн газраас гарч ирсэн өдрийнх шиг дуулах болно.

Хосеа 2

Хосеа 2:8-16