Ариун Библи, 2004

Хосеа 12:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ефраим нь “Үнэхээр би баян болсон. Би өөрийнхөө төлөө эд баялгийг олсон.Миний бүх хөдөлмөр дотор нүгэл хэмээн тооцогдохоор ямар ч хууль бус зүйлийг тэд надаас олохгүй” гэсэн.

Хосеа 12

Хосеа 12:1-10