Ариун Библи, 2004

Хаггаи 2:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би хаанчлалуудын сэнтийнүүдийг хөмөрч, үндэстнүүдийн хаанчлалуудын хүч чадлыг нь устгана. Морин тэрэг ба хөтөч нарыг нь Би хөмөрч, морьд ба морьтон бүр нөгөөгийнхөө сэлмэнд унах болно” гээд

Хаггаи 2

Хаггаи 2:15-23