Ариун Библи, 2004

Хаггаи 1:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нар ихийг тариалсан боловч ургац нь бага байна. Та нар иддэг боловч цаддаггүй. Та нар уудаг боловч ханадаггүй. Та нар хувцасладаг боловч хэн чинь ч дулаацдаггүй. Хөлсний ажилчин хөлс авлаа ч цоорхой түрийвчинд хөлсөө хийдэг.

Хаггаи 1

Хаггаи 1:1-11