Ариун Библи, 2004

Хаггаи 1:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түмэн цэргийн ЭЗЭН ингэж айлдаж байна. “Энэ ард түмэн «Цаг нь болоогүй. ЭЗЭНий өргөөг барих цаг нь ч болоогүй» гэдэг”.

Хаггаи 1

Хаггаи 1:1-10