Ариун Библи, 2004

Хаггаи 1:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би газар дээр, уулсын дээр, үр тариа ба шинэ дарсан дээр, тосон дээр, газрын үр шимийн дээр, хүн ба мал дээр, та нарын гарын бүхий л хөдөлмөр дээр ган гачгийг дуудсан гэв.

Хаггаи 1

Хаггаи 1:7-12