Ариун Библи, 2004

Хабаккук 3:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та зэвүүцлээр газар дэлхий дээгүүр алхан явж,уурандаа үндэстнүүдийг дэвсэлнэ.

Хабаккук 3

Хабаккук 3:4-19