Ариун Библи, 2004

Хабаккук 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Халдеичууд тэднийг бүгдийг нь дэгээгээр гохдон татаж,тороороо шүүрдэн барьж, загасчилдаг торондоо тэднийг цуглуулдаг.Тэгээд тэд баярлалдан хөөрч байна.

Хабаккук 1

Хабаккук 1:10-17