Ариун Библи, 2004

Хаадын Дээд 6:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Соломон өргөөг барьж дуусгалаа.

Хаадын Дээд 6

Хаадын Дээд 6:11-22