Ариун Библи, 2004

Хаадын Дээд 3:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгтэл нөгөө эмэгтэй—Үгүй! Амьд буй нь миний хүү, харин үхсэн нь чиний хүү гэж арцав. Тэгтэл эхний эмэгтэй—Үгүй! Үхсэн нь чиний хүү, харин амьд буй нь миний хүү гэж маргав. Тэд ийн хааны өмнө хэрэлдэв.

Хаадын Дээд 3

Хаадын Дээд 3:16-23