Ариун Библи, 2004

Хаадын Дээд 17:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Босож, Сидонд харьяалагддаг Зарефат уруу яваад, тэндээ бай. Тэнд чамайг тэжээхийг нэгэн бэлэвсэн эмэгтэйд Би тушаасан гэв.

Хаадын Дээд 17

Хаадын Дээд 17:2-15