Ариун Библи, 2004

Хаадын Дээд 10:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Шебагийн хатан хаан ЭЗЭНий нэрийн тулд алдаршсан Соломоны алдар цууг сонсоод, бэрх хүнд асуултаар сорьж үзэхийн тулд түүнийг зорин иржээ.

Хаадын Дээд 10

Хаадын Дээд 10:1-6