Ариун Библи, 2004

Хаадын Дэд 6:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ингээд тэрээр тэдэнтэй хамт явлаа. Тэд Иорданд хүрч ирэхдээ моддыг цавчиж унагав.

Хаадын Дэд 6

Хаадын Дэд 6:1-11