Ариун Библи, 2004

Хаадын Дэд 25:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд хотод үлдсэн бусад хүмүүс, Вавилоны хаан уруу оргосон оргодлууд болон бусад ард олныг бие хамгаалагчдын ахмад Небузарадан цөллөгт авч явжээ.

Хаадын Дэд 25

Хаадын Дэд 25:1-14