Ариун Библи, 2004

Хаадын Дэд 22:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд итгэлтэйгээр ханддаг тул тэдний гарт мөнгө даатгагдсан учраас тэдэнтэй ямар ч тооцоо бүү бод гэж хэлжээ.

Хаадын Дэд 22

Хаадын Дэд 22:2-15