Ариун Библи, 2004

Хаадын Дэд 16:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ахаз ЭЗЭНий өргөө болон хааны гэрийн эрдэнэсийн сангуудаас олдсон мөнгө алтыг авч, Ассирийн хаанд бэлэг илгээв.

Хаадын Дэд 16

Хаадын Дэд 16:1-18