Ариун Библи, 2004

Исаиа 55:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг,Миний зам та нарын замаас,Миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ.

Исаиа 55

Исаиа 55:5-13