Ариун Библи, 2004

Исаиа 19:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үнэхээр Зоаны ноёд мунхаг хүмүүс болов.Фараоны хамгийн мэргэн зөвлөгчдийн зөвлөгөө ч тэнэг болов.“Би мэргэний хүү, эртний хаадын хүү” гэжчи Фараонд яаж хэлж чадах юм бэ?

Исаиа 19

Исаиа 19:6-17