Ариун Библи, 2004

Иов 23:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тийм учраас би Түүний өмнө түгших байсан.Эргэцүүлэн бодоод Би Түүнээс айж байдаг билээ.

Иов 23

Иов 23:12-17