Ариун Библи, 2004

Иов 17:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Үнэхээр тохуурхагчид миний дэргэд байгаа бөгөөдминий нүд тэдний доромжлолыг ширтэнэ.

Иов 17

Иов 17:1-4