Ариун Библи, 2004

Иошуа 2:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

тэдэнд—ЭЗЭН энэ газрыг та нарт өгснийг, та нараас айх айдас биднийг нөмөрснийг, мөн энэ нутгийн бүх оршин суугчид та нарын өмнө зүрх алдан байгааг би мэдэж байна.

Иошуа 2

Иошуа 2:8-16