Ариун Библи, 2004

Иошуа 1:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тушаалыг тань эсэргүүцэн, тушааж хэлсэн үгийг тань дагаагүй хэн боловч үхэх болно. Гагцхүү тууштай бөгөөд зоригтой бай гэлээ.

Иошуа 1

Иошуа 1:12-18