Ариун Библи, 2004

Иона 3:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ үг Ниневегийн хаанд хүрэхэд тэрээр сэнтийнээсээ босож, нөмрөгөө тайлан хаяж, таар нөмрөн, үнсэн дээр суув.

Иона 3

Иона 3:4-7