Ариун Библи, 2004

Иона 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би уулсын бэл уруу уруудан,дэлхий өөрийн хаалтнуудтайгаа миний эргэн тойронд мөнхөд байлаа.Гэвч, миний Бурхан ЭЗЭН, Та миний амийг нүхнээс гаргасан.

Иона 2

Иона 2:1-8