Ариун Библи, 2004

Иона 1:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иона тэдэнд—Би бол еврей хүн. Далай ба хуурай газрыг бүтээсэн тэнгэрийн Бурхан ЭЗЭНээс би эмээдэг юм гэв.

Иона 1

Иона 1:1-17