Ариун Библи, 2004

Иохан 9:5 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би ертөнцөд байгаа үедээ ертөнцийн гэрэл байна гэж хариулав.

Иохан 9

Иохан 9:1-9