Ариун Библи, 2004

Иохан 19:25 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс цэргүүд энэ бүхнийг үйлдсэн юм. Харин Есүсийн загалмайн дэргэд Есүсийн эх, мөн нагац эгч нь болон Клопын эхнэр Мариа бас Магдалын Мариа нар зогсож байсан юм.

Иохан 19

Иохан 19:15-28