Ариун Библи, 2004

Иохан 11:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Лазарын өвдсөнийг сонсоод, Есүс байсан газраа хоёр хонов.

Иохан 11

Иохан 11:2-9