Ариун Библи, 2004

Иоел 3:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Эргэн тойрны бүх үндэстнүүд ээ, яаран ирж, тэнд цугларагтун.ЭЗЭН, Та хүчтэнүүдээ буулгаж өгөөч.

Иоел 3

Иоел 3:5-13