Ариун Библи, 2004

Иоел 3:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өөрсдийн анжсуудаа сэлэм болгон, хадууруудаа жад болгон давт.Сул дорой хүн нь “Би хүчирхэг хүн” гэж хэлэг.

Иоел 3

Иоел 3:8-14