Ариун Библи, 2004

Иоел 2:7 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэд хүчит эрчүүд мэт гүйлдэн, цэргүүд мэт хэрэм уруу авирна.Тэд тус бүр жагсаалаар урагшилж, өөрсдийн замаасаа гажихгүй явна.

Иоел 2

Иоел 2:1-11