Ариун Библи, 2004

Иоел 2:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Харин би хойд зүгийн цэргийг та нараас алс холдуулан,тэднийг хатсан зэлүүд газар уруу шахаж, тэдний манлайг дорнын далай уруу,арын хамгаалалтыг нь өрнийн далай уруу хөөн зайлуулна.Тэдний муухай үнэр нь дэгдэн, эхүүн үнэр нь гарч ирнэ.Учир нь тэрээр агуу зүйлсийг хийсэн юм” гэж хэлэх болно.

Иоел 2

Иоел 2:16-27