Ариун Библи, 2004

Иоел 1:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тоолшгүй, хүчирхэг үндэстэн миний нутгийг эзлэн авчээ.Түүний шүд нь арслангийн шүд мэт, түүнд эм арслангийн соёо бий.

Иоел 1

Иоел 1:1-9