Ариун Библи, 2004

Иоел 1:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Зажлагч голионы үлдээсэн юмыг сүрэг голио идэж,сүрэг голионы үлдээснийг мөлхөгч голио идэж,мөлхөгч голионы үлдээснийг сүйтгэгч голио идсэн юм.

Иоел 1

Иоел 1:1-11