Ариун Библи, 2004

Илчлэлт 8:8 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хоёр дахь тэнгэр элч бүрээгээ таттал, галаар шатаж буй асар том уул мэт юм тэнгист хаягдав. Тэнгисийн гуравны нэг нь цус болж,

Илчлэлт 8

Илчлэлт 8:5-13