Ариун Библи, 2004

Илчлэлт 11:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би хоёр гэрчдээ соёрхоно. Тэд таар өмсөөд мянга хоёр зуун жаран хоногийн турш эш үзүүлэх болно гэв.

Илчлэлт 11

Илчлэлт 11:1-4