Ариун Библи, 2004

Илчлэлт 10:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

арслан хүрхрэх адил чанга дуугаар хашхирав. Түүнийг хашхирахад долоон аянгын нижигнээн дуу гаргалаа.

Илчлэлт 10

Илчлэлт 10:1-10