Ариун Библи, 2004

Иеремиа 50:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тулалдааны дуу чимээ болон их сүйрэл нутагт байна.

Иеремиа 50

Иеремиа 50:15-23