Ариун Библи, 2004

Иеремиа 39:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь Би чамайг заавал аварч, чи илдэнд унахгүй. Харин чи Надад итгэсэн тул өөрийн амиа олз мэт авна” гэж ЭЗЭН тунхаглаж байна» гэж хэлээрэй” гэв.

Иеремиа 39

Иеремиа 39:16-18