Ариун Библи, 2004

Иеремиа 36:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэдэн дээр авчрах гэж Миний төлөвлөдөг бүх гай гамшгийг Иудагийн гэр сонсож магад. Ингэснээр хүн бүр өөрийн бузар муу замаасаа эргэх юм. Тэгэхэд Би тэдний гэм буруу болон тэдний нүглийг уучилна гэжээ.

Иеремиа 36

Иеремиа 36:1-11