Ариун Библи, 2004

Иеремиа 17:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нар амралтын өдөр гэрээсээ ямар нэгэн ачаа бүү зөөж гарга, ямар нэгэн ажил ч бүү хий, харин Би эцэг өвгөдөд чинь тушаасны дагуу амралтын өдрийг ариунаар сахь.

Иеремиа 17

Иеремиа 17:20-23