Ариун Библи, 2004

Иаков 5:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ах дүү нар минь, хэрэв та нарын нэг чинь үнэнээс гажаад, хэн нэг чинь түүнийг эргүүлэн авчирвал,

Иаков 5

Иаков 5:15-20