Ариун Библи, 2004

Иаков 5:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Елиа бол бидэнтэй адилхан жирийн хүн байсан. Бороо оруулахгүйн тулд түүнийг залбирахад гурван жил зургаан сарын турш газарт бороо ороогүй билээ.

Иаков 5

Иаков 5:10-20