Ариун Библи, 2004

Иаков 4:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нар шунан хүсдэг бөгөөд та нарт байхгүй болохоор нь хүн алдаг. Та нар атаархдаг бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээс та нар тэмцэлдэж, хэрэлддэг. Та нар гуйдаггүй учраас та нарт байдаггүй.

Иаков 4

Иаков 4:1-7